MVO / duurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Milieuzorg is een onderdeel van een duurzame bedrijfsvoering. Want in een duurzame bedrijfsvoering wordt niet alleen rekening gehouden met milieu, maar ook met sociale, maatschappelijke en financiële aspecten. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen is de uitdaging om een balans te vinden tussen people (mensen), planet (milieu) en profit (winst).

Ook WEMO-tec houd zich druk bezig met MVO, door onze afvalstroom en verbruiksartikelen te verminderen, ons kantoor klein te houden wat spaart in energie. Maar ook door onze machine park goed te onderhouden en bij nieuwe aanschaf te kiezen voor energie zuinigen en milieuvriendelijke motoren en andere oplossingen. Nagenoeg alle machines kunnen ook al op stroom aangesloten worden en ook werken, waardoor de grote motoren van de machines niet hoeven te draaien, dus geen lawaai en uitstoot van uitlaatgassen.

En omdat het niet altijd draait om financiële winst, zetten wij ons ook regelmatig in als sponsor maar ook als vrijwilligers bij lokale en regionale evenementen.

Ook in de toekomst zullen wij blijven verbeteren en investeren in ons MVO beleid.